..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2021)

முழு நீள ஆராய்ச்சி தாள்

Open and Closed State of Spike SARS-COV-2: Relationship with Some Integrin-Binding. A Biological Molecular Approach to Better Understand the Coagulant Effect

Luisetto Mauro

Related the physio-pathological process of covid-19 disease it is interesting to focus to the aspect played by interaction of SARS-COV-2 protein with integrins of human epithelial pulmonary cell. A bio molecular approach help in to deeply verify the involved factors and the results of this activation RGD mediated of Great interest also the relationship with some vaccine strategy followed by the various pharmaceutical industry. The results of this work will be useful to think modification in some vaccine increasing the global safety and related some rare ADR.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward