..

தைராய்டு ஆராய்ச்சியில் அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4273

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relation between Occupational Exposure to Radiation and Thyroid Disorder among Technicians in Radiology Departments at Some Public Hospitals, Eastern Province, KSA

Alkhonaizi Rasha* and Al-aloy yosra

To investigated whether radiological technician routinely exposed to ionizing relation have a higher prevalence of thyroid disorder, however the correlation between occupational radiation expose in hospital and thyroid disorder is not recognized. Method the cases in the study were technician who worked in public hospitals in eastern are (governmental only) the 309 cases were enrolled for the study, all participates were submitted self-answered questionnaire.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward