..

அறுவைசிகிச்சை நோயியல் மற்றும் நோயறிதலின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4575

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

An In−Depth Exploration of Gynecological Pathology: Understanding Women′s Health Challenges

Abstract

Lindheim Steven*

Gynecology is a medical specialty that focuses on the health and diseases of the female reproductive system. It encompasses a wide range of conditions and treatments, including menstrual disorders, infertility, pregnancy care, Sexually Transmitted Infections (STIs), gynecological cancers, and menopausal health. Gynaecologists play a crucial role in providing preventive care, diagnosis, and treatment options for women of all ages. This abstract provides a concise overview of the field of gynecology, highlighting its significance in women's healthcare.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward