..

அறுவைசிகிச்சை நோயியல் மற்றும் நோயறிதலின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4575

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோயறிதல் நோயியல்

இது அறுவைசிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ நோயியல், நோயெதிர்ப்பு மற்றும் உயிரியல் ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சி ஆகும், நோயறிதல் நோயியல் மற்றும் திசு அடிப்படையிலான சிகிச்சையில் அதிநவீன அணுகுமுறைகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துகிறது.

நோயறிதல் நோய்க்குறியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவம், மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட நோய் கண்டறிதல், கரு நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை ஆகியவற்றில் தகவல் முறைகள்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward