..

வணிகம் மற்றும் பொருளாதார இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6219

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Analyzing the Comparative Advantage Theory and the Stages of Globalization in the 21st Century

Abstract

Yi Zhao

In the fast-changing world, globalization is becoming a prevalent issue for many companies in the 21st century. Whether the comparative advantage theory is suitable for the current situation and how can the corporation achieve globalization within two stages, this paper may provide a reference in certain extent.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward