..

வணிகம் மற்றும் பொருளாதார இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6219

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

அளவுரு மதிப்பீடு

அளவுரு மதிப்பீடு என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விநியோகத்தின் அளவுருக்களை மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரித் தரவைப் பயன்படுத்துவதை (நம்பகப் பொறியியலில், வழக்கமாக நேரங்கள்-தோல்வி அல்லது வெற்றித் தரவு) பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. பல அளவுரு மதிப்பீட்டு முறைகள் உள்ளன. இந்த பகுதி வாழ்க்கை தரவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் கிடைக்கக்கூடிய முறைகளின் மேலோட்டத்தை வழங்குகிறது. இன்னும் குறிப்பாக, நிகழ்தகவு திட்டமிடலின் ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான முறையில் தொடங்கி, தரவரிசை பின்னடைவு (அல்லது குறைந்த சதுரங்கள்), அதிகபட்ச சாத்தியக்கூறு மதிப்பீடு மற்றும் பேய்சியன் மதிப்பீட்டு முறைகள் போன்ற அதிநவீன முறைகளுடன் தொடர்கிறோம்.

பொது நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் அளவுரு
மதிப்பீட்டிற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள், வணிகத்திலிருந்து வணிக சந்தைப்படுத்தல் இதழ் , முதலீட்டு மேலாண்மை மற்றும் நிதி கண்டுபிடிப்புகள், ஐரோப்பிய நிதி மேலாண்மை, பொது பொருளாதார இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward