..

மருந்து ஒழுங்குமுறை விவகாரங்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7689

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Comparison of registration requirement of generic drugs in USA, Canada & Europe with Zimbabwe

Abstract

Patel Hetvi*, Shah Krutarth and Joshi Yash

Generic drug products played an important role in the health care system in global aspects especially in the middle income country and fully developed country. They play important role in the lowering the cost of medicine and provide the low cost treatment in targeted countries. Generic drugs have the same therapeutic value same as the innovator product. This study aims to achieve the comparison of the regulation of generic drug product regulation in Zimbabwe, USA, Canada and Europe. All of the targeted countries follows the common technical document format and also focuses on safety quality and efficacy of the drug product. Regulation of generic drug in Zimbabwe is easy compared to rest of the countries.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward