..

ஜர்னல் ஆஃப் நீரிழிவு சிக்கல்கள் & மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3211

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Controlling of Protein Binding by NcRNA in Diabetic Foot

Abstract

Lobmann Thole

Almost 90% of the human genome is made up of non-coding RNA, a specific kind of RNA transcript. A variety of biological processes, such as cellular metabolism, development, proliferation, transcription and post-transcriptional modification, are indirectly regulated by ncRNA, despite the fact that it normally does not encode proteins. NcRNAs include small interfering RNAs, PIWI-interacting RNAs and small RNAs produced from tRNA, among others. The three that have received the most attention are the miRNA, lncRNA and circRNA, which play a key role in the development of diabetes and its side effects. The ncRNAs mentioned above are associated with a variety of complications of diabetes, such as diabetic foot, diabetic nephropathy, diabetic cardiomyopathy and diabetic peripheral neuropathy, by binding proteins.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward