..

ஜர்னல் ஆஃப் நெப்ராலஜி & தெரபியூட்டிக்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0959

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Different Drug Level Monitoring in Hemodialysis: A Comprehensive Review

Abstract

Teyfon Adam*

Hemodialysis is a life-saving treatment for patients with End-Stage Renal Disease (ESRD) but presents challenges when managing medications due to altered pharmacokinetics and drug clearance. Monitoring drug levels in hemodialysis patients is crucial to ensure therapeutic efficacy and prevent adverse effects. This review aims to explore various methods and considerations for drug level monitoring in hemodialysis, highlighting the importance of individualized treatment approaches and potential areas for future research.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward