..

ஜர்னல் ஆஃப் ஆன்காலஜி மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2261

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Harnessing the Power of Checkpoint Inhibitors in Cancer Immunotherapy

Abstract

Kaneko Hidehiro*

Checkpoint inhibitors have revolutionized the field of oncology by harnessing the power of the immune system to combat cancer. These agents, such as Programmed Cell death Protein 1 (PD-1) and Cytotoxic T-lymphocyte-Associated Protein 4 (CTLA-4) inhibitors, work by blocking inhibitory signals that cancer cells exploit to evade immune recognition and destruction. This article provides an in-depth exploration of checkpoint inhibitors, their mechanisms of action, clinical applications, and current challenges in the field.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward