..

ஜர்னல் ஆஃப் ஆன்காலஜி மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2261

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

புற்றுநோய் எபிஜெனோம்

புற்றுநோய் எபிஜெனெடிக்ஸ் என்பது நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாத புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் மரபணுவில் எபிஜெனெடிக் மாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். ஒரு உயிரணு புற்றுநோயாக மாறுவதில் மரபணு மாற்றங்களைப் போலவே எபிஜெனெடிக் மாற்றங்கள் முக்கியமானவை.

புற்றுநோய் எபிஜெனோம்
ஜர்னல் ஆஃப் ஆன்காலஜி மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward