..

ஜர்னல் ஆஃப் நீரிழிவு சிக்கல்கள் & மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3211

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

In a Prospective Cohort Research, Genomic Sequencing of Slim People with NAFLD Identifies Monogenic Diseases

Abstract

Smarak Ranjan

Patient 1 was identified as having inherited fructose intolerance and carries a rare homozygous pathogenic mutation in ALDOB. A uncommon heterozygous mutation in APOB is present in patient 2. This APOB variant's pathogenicity was further confirmed in the UK Biobank and connected to decreased levels of circulating APOB. Non-alcoholic fatty liver disease is becoming more common, and some people will develop severe liver conditions such cirrhosis and hepatocellular cancer. Lean patients with non-alcoholic fatty liver disease make up the majority of the population, and observational studies have produced inconsistent findings about the severity and prognosis of the disease, which may be attributed to more diverse disease causes.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward