..

ஜர்னல் ஆஃப் நெப்ராலஜி & தெரபியூட்டிக்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0959

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Innovative Web Application for Longitudinal Trajectory Clustering in Kidney Failure Analysis

Abstract

Maria D’costa*

Kidney failure is a critical medical condition affecting millions worldwide. Understanding the longitudinal trajectories of kidney disease progression is essential for effective diagnosis, treatment, and patient management. Traditional data analysis techniques may not fully capture the complex patterns within longitudinal data. However, recent advancements in computational methods have led to the development of innovative web applications that employ trajectory clustering algorithms. This review article explores the significance of such a web application for kidney failure analysis, its potential benefits, challenges, and future prospects within the medical domain.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward