..

மூளை ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4583

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Insomnia and Sleep Disorder have Significant Effects on Neurological Health

Abstract

Spiridon Konitsiotis*

Insomnia is a common sleep disorder characterized by difficulty falling asleep, staying asleep, or both. Insomnia can be caused by a variety of factors, including stress, anxiety, depression, medications, and medical conditions. While insomnia is typically thought of as a sleep disorder, it can also have significant effects on neurological health. In this article, we will explore the relationship between insomnia and neurological disorders.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward