..

மூளை ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4583

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நரம்பியல் மற்றும் நரம்பு மண்டலம்

நரம்பியல் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்யும் மருத்துவத் துறையாகும். இது உடற்கூறியல், உடலியல், உயிர்வேதியியல், நியூரான்களின் மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் நரம்பியல் சுற்றுகள் ஆகியவற்றைக் கையாளும் ஒரு இடைநிலை அறிவியல் ஆகும். நரம்பியல் என்பது மருத்துவத் துறையாகும், இது கட்டமைப்பு, செயல்பாடு, வளர்ச்சி மற்றும் நடத்தை மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளில் அதன் தாக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றி ஆய்வு செய்கிறது. இது நரம்பியல் வளர்ச்சிக் கோளாறுகளில் ஈடுபடும் அடிப்படை செல்லுலார் வழிமுறைகள் மீதும் வெளிச்சத்தை வீசுகிறது. நரம்பியல் அறிவியலின் அதிநவீன தொழில்நுட்ப நோக்கம் விரிவடைந்து, நடத்தை நரம்பியல், அறிவாற்றல் நரம்பியல், மருத்துவ நரம்பியல், கணக்கீட்டு நரம்பியல், மூலக்கூறு நரம்பியல், வளர்ச்சி நரம்பியல், நரம்பியல் மொழியியல், நியூரோ இன்ஃபோர்மேடிக் போன்ற பல ஆய்வுக் கிளைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

நரம்பியல் தொடர்பான இதழ்கள்

நரம்பியல், நரம்பியல், அறிவாற்றல் நரம்பியல், மூளை ஆராய்ச்சி, நியூரோபயாலஜியில் முன்னேற்றம், நரம்பியல், நரம்பியல் மற்றும் உயிர் நடத்தை விமர்சனங்கள், நரம்பியல் ஆராய்ச்சி இதழ், பரிசோதனை நரம்பியல், மோலிசிகுலர் நரம்பியல், மோலிசிகுலர் ஜர்னல் எல்லுலார் நரம்பியல், ஒருங்கிணைந்த நரம்பியல் ஜர்னல்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward