..

ஜர்னல் ஆஃப் நெப்ராலஜி & தெரபியூட்டிக்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0959

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Kidney Biopsy: Procedure, Side Effects and Recovery - A Comprehensive Review

Abstract

Richard De Persia*, Marco Di Ravellino and Giulia De Luca

Kidney biopsy is a vital diagnostic procedure used to obtain tissue samples from the kidney for microscopic examination. It plays a crucial role in the diagnosis and management of various kidney diseases. This review manuscript aims to provide a comprehensive overview of kidney biopsy, including the procedure itself, potential side effects, and the recovery process. Understanding these aspects is essential for healthcare professionals involved in performing or interpreting kidney biopsies and for patients undergoing the procedure.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward