..

ஜர்னல் ஆஃப் நெப்ராலஜி & தெரபியூட்டிக்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0959

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Kidneys Susceptible to Hypoxia: Mechanisms and Therapeutic Implications

Abstract

Dogroulle B. Hans and Mark L. Hans*

Hypoxia, a state of reduced oxygen supply, is a critical determinant of kidney function and health. The kidneys, as high-energy-consuming organs, are particularly susceptible to hypoxia-induced damage. This manuscript explores the underlying mechanisms of kidney susceptibility to hypoxia and its implications in renal pathophysiology. We delve into the physiological response to hypoxia, the role of Hypoxia-Inducible Factors (HIFs), and the various cellular pathways contributing to kidney injury in hypoxic conditions. Additionally, we discuss potential therapeutic interventions and preventive strategies to mitigate the adverse effects of kidney hypoxia. Understanding the complexities of kidney hypoxia can pave the way for novel treatments for renal diseases.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward