..

மூளை ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4583

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Neurological Manifestations in Central Nervous System and Peripheral Nervous System

Abstract

Jonathan Savakus*

COVID-19 is a respiratory illness caused by the SARS-CoV-2 virus. The disease was first identified in Wuhan, China in December 2019 and has since spread globally. COVID-19 primarily spreads through respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes. Symptoms of COVID-19 can range from mild to severe, with some patients requiring hospitalization. The most common symptoms of COVID-19 include fever, cough, and shortness of breath, but it is now understood that neurological symptoms can also occur.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward