..

தொற்று நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1420

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Precision Medicine Approaches for Infectious Disease Diagnosis and Treatment: Current Trends and Future Prospects

Abstract

Elettra Zachariou

Precision medicine has revolutionized healthcare by tailoring treatments to individual patients' unique characteristics. While initially applied to cancer and genetic disorders, this article explores the current trends and future prospects of precision medicine in the context of infectious diseases. We examine how genomics, omics technologies, and advanced diagnostics are reshaping infectious disease diagnosis and treatment. Through this review, we aim to shed light on the potential of precision medicine to transform the field, enhance therapeutic outcomes, and mitigate the impact of infectious diseases on public health.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward