..

தொற்று நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1420

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Pregnant Patients with COVID−19 Infection get General Anesthesia

Abstract

Ahmed Khan

The COVID-19 coronavirus makes providing perioperative treatment to pregnant patients more delicate. The objective of this study is to investigate postoperative complications and hemodynamic stability in COVID- 19 positive pregnant women undergoing spinal anesthesia while giving birth. In this prospective experimental investigation at a tertiary teaching sanitarium in Jordan, 31 COVID-19 positive parturients were linked between January and June 2021. While each COVID- 19 negative parturient was paired with a COVID- 19 positive parturient, every COVID- 19 positive parturient underwent anesthesia under the same circumstances as the control group. Of the 31 COVID-19 cases, 22 (71) had generally good health, and 8 (25.7) underwent successful emergency caesarean sections. The sensitive level of spinal block in the COVID- 19 positive group appeared after 10 twinkles was T4(T4-T6) in the COVID- 19 positive group as opposed to T8(T6- T10).

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward