..

மருந்து ஒழுங்குமுறை விவகாரங்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7689

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Vital Role of Community Pharmacies in Promoting Public Health and Medication Safety

Abstract

Rumana Newlands*

Community pharmacy is a type of pharmacy that provides healthcare services to individuals within a specific community. These pharmacies are typically located in areas where there is a high demand for healthcare services and are often the first point of contact for patients seeking medical attention. They offer a range of services including dispensing medications, providing medication advice and counselling, health screenings and administering vaccinations.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward