..

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் ஹிஸ்டாலஜி & மெடிக்கல் பிசியாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-494X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 1, பிரச்சினை 2 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Histologic Elements in Endometrial Ossification in a Developing Community

Wilson IBO

Case reports of women presenting with symptoms due to underlying endometrial ossification were traced to countries as diverse as Hong Kong, USA, The Netherlands, Spain, India, Tunisia, and Cote d’Ivoire. Therefore, it seems worthwhile to compare such data with the 19 cases gathered over the years personally in a developing community comprising of a large Ethnic Group, the Ibos. Furthermore, following the example of a Birmingham (UK) group, this was achieved by establishing a histopathology data pool, observing that it is suitable for epidemiological analysis. On the macroscopic side, the findings included patient who was able to handle the bone nestling on her cervix. On the microscopic side, it was the formation of fatty marrow in bone itself. In all possibility, previous infected abortion(s) constituted the precursors of the ossifications.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward