..

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் ஹிஸ்டாலஜி & மெடிக்கல் பிசியாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-494X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கறை படிதல்

நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஆய்வு செய்யப்படும் செல்கள், திசுக்கள் அல்லது நுண்ணுயிரிகள் போன்ற உயிரியல் மாதிரிகளின் சிறந்த காட்சிப்படுத்தலுக்கான ஒரு செயற்கை வண்ணம் என்று கறையை வரையறுக்கலாம்.

தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்: சைட்டாலஜி & ஹிஸ்டாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், ஆக்டா ஹிஸ்டோகெமிகா மற்றும் சைட்டோகெமிகா, ஹிஸ்டாலஜி மற்றும் ஹிஸ்டோபோதாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் ஹிஸ்டாலஜி, மூளை நோயியல், செல்லுலார் மற்றும் மாலிகுலர் நியூரோபயாலஜி

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward