..

மூலக்கூறு உயிரியல்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9547

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

MB இல் குளோன்

மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, மேலும் ஒரு புரவலன் உயிரினமாக மாற்றப்படும் ஒரு செயல்முறையை வரையறுக்கிறது, அங்கு அவை நகலெடுக்கப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறை இரண்டு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது: 1) பிரதியெடுக்கப்பட வேண்டிய ஆர்வத்தின் டிஎன்ஏ துண்டு. 2) ஹோஸ்டில் நகலெடுப்பதற்கான அனைத்து கூறுகளையும் கொண்ட ஒரு திசையன்/பிளாஸ்மிட் முதுகெலும்பு. ஓபெரான் போன்ற ஆர்வமுள்ள டிஎன்ஏ குளோனிங்கிற்குத் தயாரிக்கப்படுகிறது, அதை மூல டிஎன்ஏவிலிருந்து கட்டுப்படுத்தும் என்சைம்களைப் பயன்படுத்தி செயல்படுத்துகிறது மற்றும் பிசிஆரைப் பயன்படுத்தி அதை நகலெடுக்கிறது.

மூலக்கூறு உயிரியலில் குளோனின் தொடர்புடைய இதழ்

குளோனிங் மற்றும் டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், கம்ப்யூட்டேஷனல் மூலக்கூறு உயிரியலில் வருடாந்திர சர்வதேச மாநாட்டின் செயல்முறைகள், RECOMB, மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலில் புள்ளியியல் பயன்பாடுகள், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் கல்வி, என்சைமாலஜி முன்னேற்றங்கள் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலின் தொடர்புடைய பகுதிகள், மூலக்கூறு உயிரியல், அல்காரிதம்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward