..

ஜர்னல் ஆஃப் நர்சிங் & கேர்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1168

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சமூக சுகாதார செவிலியர்

இது மக்கள்தொகையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் நர்சிங் மற்றும் பொது சுகாதார நடைமுறைகளின் தொகுப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ஒரு சிறப்பு நர்சிங் துறையாகும், இது சமூகங்கள், கூட்டுத்தொகைகள் மற்றும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள்தொகையின் சுகாதாரத் தேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது சமூக உறுப்பினர்களின் அனைத்து குழுக்களையும் நோக்கிய தொடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான நடைமுறையாகும். இது பொது சுகாதாரம் மற்றும் சமூக நடைமுறையுடன் தொழில்முறை, மருத்துவ நர்சிங் அனைத்து அடிப்படை கூறுகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. இது சமூகங்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த பொது சுகாதார அறிவியல் மற்றும் தொழில்முறை நர்சிங் கோட்பாடுகளிலிருந்து அறிவை ஒருங்கிணைக்கிறது. சமூக சுகாதார செவிலியர் தடுப்பு, குணப்படுத்துதல் மற்றும் மறுவாழ்வு போன்ற ஒரு தொடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான நடைமுறையை நடத்துகிறார். கவனிப்பு பற்றிய தத்துவம் தனிநபர், குடும்பம் மற்றும் குழுவிற்கு இயக்கப்பட்ட கவனிப்பு ஒட்டுமொத்த மக்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கு பங்களிக்கிறது என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

சமூக சுகாதார நர்சிங் தொடர்பான இதழ்கள்
சமூகம் மற்றும் பொது சுகாதார நர்சிங் இதழ், உடல்நலம் மற்றும் மருத்துவ தகவல் இதழ், முதன்மை சுகாதாரம்: திறந்த அணுகல், தொழில் மருத்துவம் & சுகாதார விவகாரங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு இதழ், சமூக சுகாதார நர்சிங் இதழ், மனநல மற்றும் மனநல நர்சிங் இதழ், நர்சிங் ஆராய்ச்சி, மேம்பட்ட நர்சிங் இதழ், சர்வதேச நர்சிங் ஆய்வு இதழ், வீட்டு சுகாதார மேலாண்மை & பயிற்சி

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward