..

மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4915

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பல் மருத்துவம் மற்றும் வாய்வழி மருத்துவம் வழக்கு அறிக்கைகள்

வாய்வழி மருத்துவம் என்பது மருத்துவரீதியாக சிக்கலான நோயாளிகளின் வாய்வழி சுகாதாரப் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய பல் மருத்துவத்தின் துறையாகும் - வாய்வழி மற்றும் மாக்ஸில்லோஃபேஷியல் பகுதியை பாதிக்கும் மருத்துவ நிலைமைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் நிர்வகிப்பது உட்பட.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward