..

எஃகு கட்டமைப்புகள் மற்றும் கட்டுமான இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0437

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பூகம்ப எதிர்ப்பு

Earthquake-resistant structures are structures designed to withstand earthquakes. While no structure can be entirely immune to damage from earthquakes, the goal of earthquake-resistant construction is to erect structures that fare better during seismic activity than their conventional counterparts.

Related Journals of Earthquake Resistance

Steel Structures & Construction, Industrial Engineering & Management, Architectural Engineering Technology Civil & Environmental Engineering, Architectural Engineering Technology Industrial Engineering & Management, Journal of Hydroinformatics, International Publisher of Science, Technology and Medicine

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward