..

தொழில்துறை பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0316

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொழில்முனைவு

தொழில்முனைவு என்பது ஒரு வணிகம், ஒரு தொடக்க நிறுவனம் அல்லது பிற நிறுவனத்தைத் தொடங்குவதற்கான செயல்முறையாகும். தொழில்முனைவோர் ஒரு வணிகத் திட்டத்தை உருவாக்குகிறார், மனித மற்றும் பிற தேவையான வளங்களைப் பெறுகிறார், மேலும் அதன் வெற்றி அல்லது தோல்விக்கு முழுப் பொறுப்பு. தொழில்முனைவு ஒரு தொழில்முனைவோர் சூழல் அமைப்பிற்குள் செயல்படுகிறது.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward