..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோம்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4567

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மனித மரபியல்

மனித மரபியல் என்பது மனிதர்களில் ஏற்படும் மரபணு மாறுபாடு மற்றும் பரம்பரை தொடர்பான உயிரியல் துறையாகும். இதில் மூலக்கூறு மரபியல், மரபியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் மரபியல் ஆகியவை அடங்கும்.

மனித மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மனித மரபியல் மற்றும் கருவியல், மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ மரபியல் இதழ், மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம், மனித மரபியல் இதழ், மனித மூலக்கூறு மரபியல்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward