..

அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0496

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மனிதாபிமானம்

மதச்சார்பற்ற மனிதநேயவாதி என்ற சொல் மனித செயல்பாடுகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளில் கவனம் செலுத்தும் ஒருவருக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பொதுவாக கடவுளின் முக்கியத்துவத்தையும் மரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையையும் குறைத்து மதிப்பிடுவது அல்லது மறுப்பது.

 

மனிதநேயத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்: நடத்தை அறிவியலின் அன்னல்ஸ், போதை பழக்கவழக்கங்களின் இதழ், சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வு, குழந்தைகளில் உளவியல் அசாதாரணங்களின் இதழ், மனநோய் மற்றும் சிகிச்சை, வளர்ச்சி உளவியல், வளர்ச்சி ஆய்வு, அறிவாற்றல், நடத்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மனித நோய்க்குறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் குடும்ப உளவியல் ஆய்வு, சமகால கல்வி உளவியல்

 

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward