..

அறுவை சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: [Jurnalul de chirurgie]
ISSN: 1584-9341

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை

கல்லீரல் பிரித்தல் என்பது கல்லீரலின் ஒரு பகுதியை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவதாகும். கல்லீரலின் பிரிக்கப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள பல்வேறு வகையான கல்லீரல் கட்டிகளை அகற்ற இந்த அறுவை சிகிச்சை பொதுவாக செய்யப்படுகிறது. கல்லீரலைப் பிரித்தெடுப்பதன் குறிக்கோள், கட்டியை முழுமையாக அகற்றுவது மற்றும் அதற்குப் பொருத்தமான கல்லீரல் திசுக்களை எந்தக் கட்டியையும் விட்டு வைக்காமல் அகற்றுவது.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward