..

கரோனரி இதய நோய்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6020

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நுண்ணுயிர் தொற்று

பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் அல்லது பிற நுண்ணுயிரிகளால் தொற்று ஏற்படும். இது ஒரு புரவலனில் ஒரு நுண்ணுயிரி இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருத்துவ நிலைகள் ஆகும். நோய்த்தொற்று என்பது உடலின் திசுக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் இருப்பு ஆகும், பொதுவாக கடுமையான அழற்சியின் முன்னிலையில் (வலி, வீக்கம், சிவத்தல், வெப்பம் மற்றும் செயல் இழப்பு). உதாரணமாக, ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் சருமத்தில் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தாது; இது தோலுக்கான சாதாரண தாவரமாகும். இருப்பினும், நீங்கள் தோலை வெட்டினால், ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் வெட்டில் தொற்று கண்டறியப்பட்டது.

நுண்ணுயிரிகள் வீக்கம் இல்லாத நிலையில் சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் இது அசாதாரணமானது, எ.கா. ஆஞ்சியோ-இன்வேசிவ் பூஞ்சை தொற்று உள்ள நியூட்ரோபீனிக் நோயாளிகளுக்கு திசு மாரடைப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்: நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்று, வளர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்றுகள், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தொற்று, பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், நுண்ணுயிர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொழில்நுட்ப இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல், வைராலஜி & மைக்காலஜி ஆவணங்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward