..

வாய்வழி சுகாதார வழக்கு அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-8726

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

வாய்வழி நோயியல் வழக்கு அறிக்கைகள்

வாய்வழி நோயியல், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, வாய், தாடைகள், உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், டெம்போமாண்டிபுலர் மூட்டுகள், முக தசைகள் மற்றும் வாயைச் சுற்றியுள்ள தோல் ஆகியவற்றின் நோய்களின் ஆய்வு, மேலாண்மை மற்றும் சிகிச்சையைக் கையாள்கிறது. ஒத்த சொற்கள்: ஸ்டோமாடோக்னாதிக் நோய், பல் நோய், வாய் நோய்.

சிறப்பு வாய்வழி மற்றும் மாக்ஸில்லோஃபேஷியல் நோயியல் என்பது வாய்வழி மற்றும் மாக்ஸில்லோஃபேஷியல் பகுதியை பாதிக்கும் நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளை கண்டறிதல் மற்றும் ஆய்வு செய்வதோடு தொடர்புடையது. இது சில நேரங்களில் பல் மருத்துவம் மற்றும் நோயியலின் சிறப்பு என்று கருதப்படுகிறது

வாய்வழி நோயியல் தொடர்பான இதழ்கள்

பல் மருத்துவ இதழ், இடைநிலை மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம், ஜர்னல் வாய்வழி சுகாதாரம் இதழ், வாய்வழி அறுவை சிகிச்சை, வாய்வழி மருத்துவம், வாய்வழி நோயியல் மற்றும் வாய்வழி கதிரியக்கவியல், வாய்வழி நோயியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward