..

திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7552

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சாரக்கட்டுகள்

சாரக்கட்டுகள் திசு பொறியியலுக்கான முக்கியமான கூறுகளைக் குறிக்கின்றன. உயிரியலில், சாரக்கட்டு புரதங்கள் பல முக்கிய சமிக்ஞை பாதைகளின் முக்கியமான கட்டுப்பாட்டாளர்கள். அவை சமிக்ஞை செய்யும் பாதையின் பல உறுப்பினர்களுடன் தொடர்புகொள்வது அல்லது பிணைப்பது மற்றும் அவற்றை வளாகங்களில் இணைப்பது என அறியப்படுகிறது. அவை சைட்டோபிளாசம், நியூக்ளியஸ் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவாக இருக்கலாம்.

ஸ்காஃபோல்டுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

பயோ இன்ஜினியரிங் & பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ், பயோமிமெடிக்ஸ் பயோமெட்டீரியல்ஸ் மற்றும் டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங், பயோமியூசிக்கல் இன்ஜினியரிங், இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் பாலிமர் சயின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, ஜர்னல் ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி இன்டர்ஃபேஸ், மெட்டீரியல்ஸ் ரிசர்ச் சொசைட்டி.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward