..

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9929

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சீரம் பயோமார்க்ஸ்

 எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறியை (IBS) கண்டறிய சீரம் பயோமார்க்கர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எந்த ஒரு சீரம் பயோமார்க்ஸரும் எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறியை (IBS) மற்ற செயல்பாட்டு இரைப்பைக் கோளாறுகள் அல்லது இரைப்பைக் குழாயின் கரிம நோய்களிலிருந்து நம்பத்தகுந்த வகையில் வேறுபடுத்த முடியாது.

செப்சிஸ், நோய்த்தொற்றுக்கான முறையான அழற்சியின் உள்ளார்ந்த நோயெதிர்ப்பு மறுமொழி, ஒப்பீட்டளவில் அதிக இறப்பு விகிதத்துடன் உலகளவில் வளர்ந்து வரும் பிரச்சனையாகும். உடனடி சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது, விரைவான, ஆரம்ப மற்றும் துல்லியமான நோயறிதல் தேவைப்படுகிறது. விரைவான மூலக்கூறு அடிப்படையிலான சோதனைகள் உருவாக்கப்பட்டன, ஆனால் இன்னும் சில குறைபாடுகள் உள்ளன. சி-ரியாக்டிவ் புரதம், ப்ரோகால்சிட்டோனின், சீரம் அமிலாய்டு ஏ, மன்னன் மற்றும் IFN-γ-தூண்டக்கூடிய புரதம் 10 மற்றும் பிற பயனுள்ள பயோமார்க்ஸர்கள் உட்பட, செப்சிஸின் மிகவும் பொதுவாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பயோமார்க்ஸ் அவற்றின் தற்போதைய பயன்பாடுகள் மற்றும் கண்டறியும் துல்லியத்திற்காக மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

சீரம் பயோமார்க்ஸர்களின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

மருத்துவ இயற்பியல் நுண்ணறிவு, மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை நோயியல், மருத்துவ வழக்கு அறிக்கைகள், மருத்துவ நோயறிதல் முறைகளின் இதழ், உயிரியக்க குறிப்பான்கள்: உயிர்வேதியியல், மருத்துவத்தில் உயிரியக்க குறிப்பான்கள், பயோமார்க்கர்ஸ் கூட்டமைப்பு, பயோமார்க்ஸ், பயோமார்க்கர்ஸ் இதழ்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward