..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Drug-Resistant Bacteria: Navigating the Rising Tide of Antimicrobial Resistance

Abstract

Michael Richter

The emergence and proliferation of drug-resistant bacteria have escalated into a global public health crisis, challenging the effectiveness of antibiotics and threatening our ability to combat infections. This article delves into the intricate world of drug-resistant bacteria, elucidating the factors driving their evolution, the mechanisms behind their resistance, the consequences for healthcare, and innovative strategies to mitigate their impact. By exploring the multifaceted landscape of drug resistance, we underscore the urgency of collaborative efforts to preserve the effectiveness of antimicrobial agents and ensure a healthier future.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward