..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோய்க்கிருமி

ஒரு நோய்க்கிருமி என்பது ஒரு நுண்ணுயிரி, வைரஸ் அல்லது மற்றொரு உயிரினமான ஹோஸ்டில் நோயை ஏற்படுத்தும் பிற பொருள். மனித உடலில் சில பொதுவான நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராக மனித நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு மற்றும் மனித உடலின் இயல்பான தாவரங்களில் இருக்கும் சில "உதவி" பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக பல இயற்கையான பாதுகாப்புகள் உள்ளன.

நோய்க்கிருமிகள் ஒரு புரவலன் மீது படையெடுக்கக்கூடிய பல்வேறு பாதைகள் உட்பட பல அடி மூலக்கூறுகள் உள்ளன, ஆனால் மண் மாசுபாடு ஒரு நோய்க்கிருமியை அடைவதற்கான மிக நீண்ட அல்லது மிகவும் நிலையான திறனைக் கொண்டுள்ளது. வைரஸ் நோய்க்கிருமிகளால் ஏற்படும் சில நோய்களில் பெரியம்மை, சளி, சின்னம்மை, காய்ச்சல், எபோலா, தட்டம்மை மற்றும் ரூபெல்லா ஆகியவை அடங்கும். மனிதர்களில் உயிரினங்களால் ஏற்படும் நோய்கள் நோய்க்கிருமி நோய்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

நோய்க்கிருமி தொடர்பான பத்திரிகைகள்

தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், வளரும் நாடுகளில் நோய்த்தாக்க இதழ், நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்று, நுண்ணுயிரியல், நோயெதிர்ப்பு மற்றும் தொற்று, செல்லுலார் மற்றும் தொற்று நுண்ணுயிரியலின் எல்லைகள்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward