..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நச்சுத்தன்மை

நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நச்சுத்தன்மை என்பது நுண்ணுயிர் செல்களைக் கொல்வதைக் குறிக்கிறது, ஆனால் ஹோஸ்டின் செல்களைக் கொல்லாது. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆண்டிமைக்ரோபியல் முகவர்கள் ஆகும், அவை முதலில் மற்ற நுண்ணுயிரிகளைத் தடுக்கும் நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களாக வரையறுக்கப்பட்டன.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நச்சுத்தன்மையைக் கொண்ட இரசாயனங்கள் ஆகும், அதாவது அவை நுண்ணுயிர் செல்களைக் கொல்லும் ஆனால் ஹோஸ்டின் செல்களைக் கொல்லாது. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் அடங்கும், அவை முதலில் மற்ற நுண்ணுயிரிகளைத் தடுக்கும் நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களாக வரையறுக்கப்பட்டன.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நச்சுத்தன்மையின் தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், செல்லுலார் நுண்ணுயிரியல், திறந்த நுண்ணுயிரியல் இதழ், மூலக்கூறு நுண்ணுயிரியல், மூலக்கூறு நுண்ணுயிரியல் மற்றும் பயோடெக்னாலஜி இதழ்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward