..

பயோமெட்ரிக்ஸ் & பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6180

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Identifying Disease Patterns among Schedule Castes in Bihar through Model-Based Clustering Analysis

Abstract

Angeno Liming*

Even though working conditions are getting better in many countries, technological advancement and the increasing complexity of many production processes pose new dangers to workers. This puts workers' lives and health at risk and has unavoidable effects on labor productivity and the economy, thus, occupational safety and health is critical for workers, companies, workers unions, national institutes for occupational safety and health and countries, since those countries with better conditions of safety at work perform better in terms of competitiveness.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward