..

பயோமெட்ரிக்ஸ் & பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6180

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மென்மையான பயோமெட்ரிக்ஸ்

சாஃப்ட் பயோமெட்ரிக்ஸ் குணாதிசயங்கள் உடல், நடத்தை அல்லது பின்பற்றப்பட்ட மனிதப் பண்புகளாகும், முன் வரையறுக்கப்பட்ட மனித இணக்க வகுப்புகளில் வகைப்படுத்தலாம். இந்த வகுப்புகள், கிளாசிக்கல் பயோமெட்ரிக் வழக்கிற்கு மாறாக, தலைமையகம் மற்றும் பங்களிப்பாளர்களை வேறுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் மக்களால் நிரூபிக்கப்பட்டவை. Soft biometrics Computer Vision and Image Understanding, Computers & Security, Handbook of Statistics, Journal of Visual Languages ​​& Computing, Biometric Technology இன்று தொடர்பான இதழ்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward