..

பயோமெட்ரிக்ஸ் & பயோஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6180

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Peer Review Process

Biometrics & Biostatistics Species seeks well researched manuscripts for submission as research articles, reviews, case studies, commentaries and short communication that reflect the latest happenings in the field of advanced areas of biometrics & biostatistics.

Every submitted manuscript processed for preliminary quality control check by editorial office followed by external peer review process. Usually preliminary quality control completes within 7 days and is majorly with reference to journal formatting, English and journal scope.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward