..

அரேபியன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் ரிவியூ

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2223-5833

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Insights on Successful Project Initiation and Business Models for Using Industrial Waste Heat in District Heating

Abstract

Bonieae Wounr

As the global community continues to grapple with the challenges posed by climate change and environmental degradation, there is an increasing focus on identifying sustainable solutions to mitigate these issues. One promising avenue is the utilization of industrial waste heat in district heating systems. By harnessing the excess heat generated by industrial processes and redirecting it towards heating residential and commercial spaces, we can reduce energy consumption, greenhouse gas emissions, and operational costs. This article explores the key aspects of successfully initiating projects that integrate industrial waste heat into district heating, along with viable business models to ensure their long-term viability.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward