..

புற்றுநோய் அறிவியல் & சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-5956

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Treatment of Cancer Involves a Combination of Therapies

Abstract

Monika Leja*

Cancer is a leading cause of morbidity and mortality worldwide, including in Lithuania. The treatment of cancer is complex and often involves a combination of therapies, including surgery, chemotherapy, and radiation therapy. In this article, we will discuss the therapy of Lithuanian cancer patients, including the current state of cancer treatment, challenges facing cancer patients, and potential future developments in cancer therapy. In Lithuania, cancer is the second leading cause of death, after cardiovascular disease. The incidence of cancer has been increasing in recent years, with over 13,000 new cases diagnosed in 2018. The most common types of cancer in Lithuania are lung, breast, and colorectal cancer.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward