..

புற்றுநோய் அறிவியல் & சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-5956

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் ஆன்டி-நியோபிளாஸ்டிக் முகவர்கள் அல்லது கீமோதெரபியூடிக் முகவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவை புற்றுநோய் செல்களை விரைவாகப் பிரித்து அவற்றை அழிக்கின்றன. அவை தனியாக (ஒற்றை மருந்து சிகிச்சை) அல்லது பல முறை (கூட்டு சிகிச்சை) பயன்படுத்தப்படலாம். பல்வேறு வகையான புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் அல்கைலேட்டிங் ஏஜெண்டுகள் (சிஸ்ப்ளேட்டின், குளோராம்புசில், புரோகார்பசின், கார்முஸ்டைன் போன்றவை), ஆன்டிமெடாபொலிட்டுகள் (மெத்தோட்ரெக்ஸேட், சைடராபைன், ஜெம்சிடபைன் போன்றவை), நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு முகவர்கள் (வின்பிளாஸ்டைன், பாக்லிடாக்செல், இன்ஹிபோசைடொமரேஸ் (இன்ஹிபோசைடார்ஸ், முதலியன), டாக்ஸோரூபிகின் போன்றவை), சைட்டோடாக்ஸிக் முகவர்கள் (பிளீமைசின், மைட்டோமைசின் போன்றவை). அவை முடி உதிர்தல், குமட்டல் மற்றும் வாந்தி, இரத்த சோகை போன்ற கடுமையான பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்:

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய் தடுப்பு முன்னேற்றங்கள், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி காப்பகங்கள், மார்பக புற்றுநோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பு, புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் பற்றிய சமீபத்திய காப்புரிமைகள், புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் மருந்தியல், புதிய ஆய்வு மருந்துகள், புற்றுநோய் இதழ்கள், மருந்து மேம்பாட்டு இதழ்கள், புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து வளர்ச்சி

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward