..

அரேபியன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் ரிவியூ

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2223-5833

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Using a fuzzy cognitive map to model and implement local business continuity management

Abstract

Serolie Vungerti

Business Continuity Management (BCM) is a crucial aspect of an organization's overall resilience strategy. It involves identifying potential risks, developing strategies to mitigate those risks, and ensuring the organization can continue its critical functions during and after a disruptive event. While BCM has traditionally been associated with larger corporations, it is equally essential for local businesses, which often lack the resources and expertise to implement complex BCM systems. This article explores the use of Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) as a practical and effective tool to model and implement BCM for local businesses. Business Continuity Management is a holistic approach that encompasses various elements to ensure an organization's survival in the face of unexpected disruptions. These disruptions can include natural disasters, cyberattacks, supply chain interruptions, and even pandemics.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward