..

கணக்கியல் & சந்தைப்படுத்தல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9601

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 2 (2020)

இளம் ஆராய்ச்சி மன்றம்

Accounting 2020 Young Researchers Forum - Young Scientist Awards November 13-14, 2020| Vancouver, Canada

Julia Scot

Accounting 2020 invites scholars, researchers, academicians, students and corporate entities across the globe to join at the International Conference on Accounting and Financial Management (Accounting-2020) during November 13-14, 2020 in Vancouver, Canada. The conference focuses on “New Developments in World Capital Markets”.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward