..

கணக்கியல் & சந்தைப்படுத்தல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9601

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

மூலதன சந்தைகள்

மூலதனச் சந்தை என்பது முதன்மைச் சந்தையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பின்னர் மற்றும்/அல்லது பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படும் சந்தையைக் குறிக்கிறது. பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் பிற இடைத்தரகர்களுடன் இணைந்து இரண்டாம் நிலை சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதற்கும் தீர்வு மற்றும் தீர்வுக்கும் தேவையான தளத்தை வழங்குகிறது.

தொடர்புடைய இதழ்: உலகளாவிய மூலதனச் சந்தைகள், மூலதனச் சந்தைகள் சட்ட இதழ், மூலதனச் சந்தைகளில் ஸ்கோடியா முதலீடுகள், கணக்கியல் மற்றும் வரிவிதிப்பு, கணக்கியல் கல்வி இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward