..

நுண்ணுயிர் நோய்க்கிருமிகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4931

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

நுண்ணுயிர் நோய்க்கிருமிகளின் இதழ் கண்டறிதல் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும், இது நோய்த்தொற்றின் அடிப்படையிலான செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு வழிமுறைகளில் அதிநவீன ஆராய்ச்சியை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது: வைரஸ், நுண்ணுயிர் ஒட்டுதல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு, புரவலன் எதிர்ப்பு, புரவலன் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் புரவலன்-நோய்க்கிருமி இடைவினைகள். .

இந்த இதழ் கையெழுத்துப் பிரதிகள் பற்றி விவாதிக்கிறது: நோய் முன்னேற்றம் மற்றும் பரவுதல்; நோய்க்கிருமி உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையான மூலக்கூறு/மரபியல் காரணிகள்; புரவலன்-மத்தியஸ்த நோய்க்கிருமி உருவாக்கம்; தொற்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தி; நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுகள்; நோய்க்கிருமி மத்தியஸ்த நோயெதிர்ப்பு மறுமொழியில் செல் சமிக்ஞை; நோய்க்கிருமி-தொடர்புடைய நுண்ணுயிர் வடிவங்கள் (PAMP கள்); பல மருந்து எதிர்ப்பு போன்றவை.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward