..

நுண்ணுயிர் நோய்க்கிருமிகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4931

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கேண்டிடியாஸ்கள்

கேண்டிடியாஸிஸ் என்பது எந்த வகையான கேண்டிடாவின் (ஒரு வகை ஈஸ்ட்) காரணமாக ஏற்படும் பூஞ்சை தொற்று ஆகும். இது வாயைப் பாதிக்கும்போது, ​​பொதுவாக த்ரஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளில் நாக்கு அல்லது வாய் மற்றும் தொண்டையின் பிற பகுதிகளில் வெள்ளைத் திட்டுகள் அடங்கும். மற்ற அறிகுறிகளில் வலி மற்றும் விழுங்குவதில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். இது யோனியை பாதிக்கும் போது, ​​அது பொதுவாக ஈஸ்ட் தொற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. 20 க்கும் மேற்பட்ட வகையான கேண்டிடாக்கள் கேண்டிடா அல்பிகான்ஸ் மிகவும் பொதுவான தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும்.

தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்: நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்று, வளர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்றுகள், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தொற்று, பாக்டீரியாவியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணியியல் இதழ், நுண்ணுயிர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொழில்நுட்ப இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல், வைராலஜி & மைக்காலஜி ஆவணங்கள்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward