..

மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1747-0862

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம் உயர்தர ஆராய்ச்சியை விரைவாகப் பரப்புவதற்கு அறியப்பட்ட ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிவியல் இதழாகும்.

மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவத்தின் இதழ் மருத்துவ மரபியல், செல்லுலார் மருத்துவம், மூலக்கூறு அடிப்படையிலான உடல் பருமன் மற்றும் பொதுவான பரம்பரை கோளாறுகள் மற்றும் கண்டறியும் முறைகளை உள்ளடக்கிய கட்டுரைகளின் விரைவான வெளியீட்டை வழங்குகிறது.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward